عضویت    ورود
ورود به سایت

روابط عمومی

 

محسن شفایی
 
سمت: روابط عمومی فرمانداری

مدرک تحصیلی:
دانشجوی سال آخر دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی
فوق لیسانی مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها
لیسانس مهندسی برق - گرایش قدرت
 
رزومه:
مدرس دانشگاه
عضو انجمن مدیران دولتی ایران
مشاور جوان فرماندار
عضو کمیته نظارت بر اساتید دانشگاه علمی و کاربردی استان گلستان
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان
عضو هیات کارشناسی تطبیق مصوبات شوراها