عضویت    ورود
ورود به سایت
» معرفی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار

معرفی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار

 

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی : ملک حسینی

سمت : معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

*********************************************************

❇️خلاصه سوابق شغلی ، اجتماعی و سیاسی

1- بخشدار مرکزی علی آبادکتول

2- بخشدار مرکزی آزادشهر

3- دبیر شورای تامین فرمانداری آق قلا

4- مسئول دفتر سیاسی فرمانداری آق قلا

5- دهدار دهستان مزرعه

6- کارشناس برنامه ریزی فرمانداری علی آبادکتول

7-مسئول اداری و مالی ذیحساب فرمانداری علی آبادکتول