عضویت    ورود
ورود به سایت
» ارزیابی عملکرد، بازرسی امور حقوقی

ارزیابی عملکرد، بازرسی امور حقوقی

 

فاطمه حکم آبادی
 
سمت: کارشناس ارزیابی عملکرد، بازرسی و امور حقوقی فرمانداری
 
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
 
رزومه:
کارشناس میز خدمت فرماندای
مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات در چندین دوره