عضویت    ورود
ورود به سایت
» مدیریت بحران

مدیریت بحران

 

محمد پاکروان
 
سمت: دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران
 
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس معماری
 
رزومه:
کارشناس امور شهری و روستاهای فرمانداری مراوه تپه
کارشناس امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری آزادشهر
کارشناس ستاد تسهیلات سفر فرمانداری آزادشهر
کارشناس کمیته حفاری فرمانداری آزادشهر
کارشناس ستاد اشتغال فرمانداری آزادشهر
کارشناس و عضو کمیته جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز روستایی (دهگردشی) فرمانداری آزادشهر
کارشناس و عضو کمیته جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شهری فرمانداری آزادشهر